Boken ”Obemärkta kvinnor och okända män – en obeforskad kvinnohistoria”

Vart reste de gravida kvinnorna som ville föda barn okända? Det har funnits små och stora förlossningshem, i villor på landet och i lägenheter i staden, barnmorskor som hade en-två sängar hemma för obemärkta och barnaföderskor långt borta, bondmoror som tog emot ”pigor” som väntade barn. Efter sekelskiftet föddes omkring 790 barn per år av okända mödrar, varav de flesta i storstäderna. Men hur stort är mörkertalet?

Obemärkta mödrar och okända män - en obeforskad kvinnohistoria

Obemärkta mödrar och okända män – en obeforskad kvinnohistoria

Tidigare forskning är mycket begränsad. Några specialstudier gjordes runt sekelskiftet 1900. Tabeller med förlossningshem finns för åren 1931-1937 (efter att man uppdagat oegentligheter).

En förstudie om ett litet förlossningshem i Järnboås på 1920-talet ledde till många obesvarade frågor. Hur omfattande var detta med obemärkta mödrar och förlossningshem – och hur länge pågick det? Skämmigt, hemligt var det och mycket hysch, hysch så sammanfattade många sin kunskap i ämnet. Min nyfikenhet var väckt och jag ville gå vidare. Googlade, studerade annonser, frågade vänner och bekanta. En bit på väg bjöd jag in pressen och skrev artiklar. I stället för att enbart fördjupa mig i osäker statistik valde jag att samla in berättelser och hämta in uppgifter om olika förlossningshem på olika sätt. Olika tidsperioder erbjöd olika källmaterial. Jag har också som princip att försöka växla mellan micro- och macroperspektivet och ha båda i minnet.

Min bok bör ge en bra början för de som vill fördjupa sig i ämnet, studenter på B-D nivå, forskare, hembygdscirklar, släktforskare. Småpratet har gett utdelning och resulterar nu i en 200 sidors bok med titeln Obemärkta mödrar och okända män.

Boken kommer att lanseras på Larsmäss i Järnboås 13-14 augusti 2016.

Det blir boksläpp i Nora torsdagen den 25 augusti 16 -19 på Nora församlingshems cafeteria.

Pris 200 kronor + ev frakt 39 kr inom Sverige

Förboka din bok här:

Ditt namn (krävs)

Din epost (krävs)

Ämne

Meddelande