Rösträttsarbetet för 100 år sedan

Många små rösträttsföreningar gjorde namninsamlingar 1906 för att kvinnorna skulle få rösträtt. Jag fortsätter att kartlägga rösträttsarbetet i Sverige. Har gått igenom årsberättelserna för 1904-1905 och 1906. Börjar nu med 1907.

1906 arbetade många föreningar med namninsamlingen. Men en annan viktig uppgift var att få de kommunalt röstberättigade kvinnorna att utnyttja sin rösträtt. Det var långt ifrån alla som gjorde det.

En egen debetsedel gav kvinnor rösträtt. Men det krävdes mod att gå till röstlokalen, många valde att ge fullmakt till sin man. Teckning  Magda Persson.

1918 är sista årsberättelsen. Då var det klart att det skulle bli allmän och lika rösträtt i Sverige.