Böckerna

Mariakamelus förlag har gett ut följande:

Obemärkta kvinnor och okända män

200 kr

Obemärkta flickor och deras barn

Obemärkta flickor och deras barn - en pilotstudie

Obemärkta flickor och deras barn – en pilotstudie

En pilotstudie om en barnmorska i Järnboås och flickor som kom hit för att föda barn, 50 kr

I bergsmans spår

En turisthandbok om Bergslagen, 200 kr

Från mjölkpall till Facebook

Från mjölkpall till Facebook

En berättelse om mötesplatser i Järnboås. Materialinsamling och sammanställning: Anna-Carin Andersson, Solweig Björåsen och Anita Maria Karlsson, 100 kr

 

 

 

Järnboås – en bergslagssocken

100:-

Berghanteringens historia

125:-

En Norahistoria

125:-

Karavanens hemligheter

200:-

Från karavanserajens lägereld

150:-

Böckerna kan beställas på mariakamel @ telia.com och skickas till dig med post. Porto tillkommer.