Föredrag

Från resor över många delar av världen har jag sammanställt ett antal föredrag, lämpliga för tex Rotary, Pensionärsföreningar mm. Jag har bl. a rest i följande områden.

Bhutan 1986

Detta kungarike i Himalaya hade länge en medeltida kultur. Turismen till landet har begränsats, men kommer man dit möts man av vänliga människor. Det var som att komma tillbaka till medeltiden.

Kina

1:a gången 1977
2:a gången 1991

Jag var en av de första turisterna i Kina 1977, ett år efter Mao Tse Tungs död. Jag kom tillbaka 1991 till ett mer modernt, kommersiellt Kina. Vår resa gick dock i västra Taklamakan-öknen, där vi bl a studerade sidentillverkning, besökte ´gamla handelsstäder längs karavanvägarna som Jarkent, Donhuang och den stora knutpunkten Kashgar, dåtidens Hallsberg.

Kashmir – Ladakh 1981

Dalgång i Ladakh, 19810626 – 19810712

Högt uppe i Himalaya ligger Ladakh med huvudstaden Leh. Befolkningen är tibetansk och området har varit centrum för handel i området mellan Indien, Afghanistan, Centralasien, Kina och Tibet. I huvudstaden Leh rastade många karavaner och deras last bytte ägare. Här finns ett kungapalats från 1600-talet. Under kolonialtiden var detta buddistiska område i Norra Indien populärt som semestermål för engelsmännen.

Pakistan 1989

Omkring 4000 år sedan fanns i detta område av högtstående Induskulturer med städerna Harappa och Mohenjo-Daro, som hade handelsförbindelser med bl. a. Mesopotamien. Man har nämligen funnit sigill som troligen använts för att försegla balar med varor. Dessa sigill har återfunnits i Mesopotamien och daterats till 2300 f. Kr.

Med 165 miljoner inv. är Pakistan rankad 6:a i världens befolkningsstatistik och 97 % av befolkningen är muslimer.

Min resa gick med Äventyrsresor i Norra Pakistan, till städer som Peshawar, Chitral och Gilgit. En del av vägen gick längs den gamla sidenvägen, bl a Hunzadalen med Baltitfortet, en av de strategiskt belägna platser där karavanhandeln kontrollerades av en mäktig härskare.

Libanon 1997

Via kuststräckan Medelhavet hade stora civilisationer som Egypten och Mesopotamien kontakt. Städer som Byblos, Sidon och Tyr var feniciernas hemland och rika handelsstäder. Under 1800-talet fick Frankrike inflytande i Libanon. Här finns kristna, muslimer och druzer som fördelar den politiska makten sig emellan.

Oman (1998)

Oman var för 4000 år sedan en transitplats för handeln mellan flodkulturerna i Mesopotamien och Induskulturen. Landets rikedom var koppar, men resan 2000 år före Kristus var rökelse en stor handelsvara. Oman har ett speciellt klimat som lämpar sig för rökelseträdet Boswellia Sacra. Rökelsen var en stor handelsvara som transporterades på kamelryggar till Medelhavsländerna.

Jordanien (2000)

Petra, innergården

Jordanien ligger i den bördiga halvmånen, som sträcker sig från Egypten, över Israel, Libanon och till de bördiga områdena runt Eufrat och Tigris. Här uppstod många kulturer, bland annat skapades de första skrivtecknen här.

Enligt Winston Churchill skapades Jordanien vid kaffet och cigarrerna under en konferens med honom själv, en överstekommissarie Herbert Samuel, överste Thomas Edward Lawrence, den senare den legendariske Lawrence av Arabien.

Mongoliet (1992)

Djingis Khan från Mongoliet erövrade i början av 1200-talet stora delar av Centralasien, Persien och Kina. Pax Mongolica skapade fred på handelsvägarna, bl.a. för resenärer som Marco Polo. Mongoliet var då världens största imperium.

Mongoliet är ett steppland och idag försörjer sig landets 2.8 miljoner invånare mest på boskap (kor, får, getter, hästar och kameler). Ekonomin är centrerad på jordbruk och gruvdrift.

Jag reste här 1992, en period då de kommunistiska politiken och en mer kapitalistisk politik konfronterades i landet.

Spetsbergen 1990

Med M/S Svalbard tog vi oss runt Svalbard, övernattade i tält med snubbeltråd runt tälten som skulle varna för ev. isbjörnar. Aldrig har jag varit så rädd som när jag kröp runt en av de norra branta uddarna, i ett obeskrivligt stenskravel med Norra Ishavet flera hundra meter under mig. När vi någon dag senare satt på däcket till M/S Svalbard och skålade i champagne när vi passerade 80o norr i strålande sol och nästan vindstilla var det en motsatt känsla.

Andra föredrag är:

Rabarberns fantastiska historia

Inte gjorde dom rabarberkräm?, sa en man som jag träffade. Han hade som jag stött på rabarber i reseskildringarnas beskrivningar över karavanvaror, men inte förrän jag satt vid en pool på Kanarieöarna och läste Harold Lambs bok om Djingis Khan förstod jag att rabarbern som fraktades på kamelryggarna skulle bli en eftertraktad medicin.

Det inte många vet är att rabarberrot var ett eftertraktat läkemedel redan för 2000 år sedan, att Henrik den VIII fick medicin med rabarberrot på dödsbädden och att i Irkutsk satt en svensk på 1700-talet och kontrollerade karavanhandeln med bl. a rabarber…

Missionären Lars Erik Högberg från Stora Mon utanför Nora

På järnvägshållplatsen vid Övre Källarhalsen vid Stora Mon klev han med familj och bagage på tåget och reste till S:t Petersburg för att missionera. Han reste också till Persien där han förlorade hustrun Eva och två barn i kolera. Omgift reste han till Ostturkestan i västra Kina för att bygga upp en kedja av missionsstationer. När jag gick kursen Bergslagen och Bergshantering skrev jag en 10-poängs uppsats om Lars Erik Högberg.

Karavanernas historia

Sidenvägen säger människor jag möter, när jag berättar att jag skriver på en bok om karavaner. Men karavaner är så mycket mer än Sidenvägen. På karavanvägarna i avlägsna dalgångar går små karavaner med kastruller, salt och tyger. Salt från gruvorna i Sahara transporterades söderöver och byttes mot guld från guldgruvorna i Västafrika.

Men de sagoomspunna långdistanskaravanerna mellan Kina och Europa var mer eller mindre betydelsefulla från ca 200 f Kr tills dess att sjöfarten gjorde andra vägar mer lönsamma samtidigt som digerdöden lamslog handeln under en period.

Kontakta Anita Maria Karlsson om något av dessa föredrag verkar intressant