Obemärkta kvinnor och okända män

Obemärkta Omslaget

Nu är första sidan färdig och en preliminär baksidestext (se nedan)som berättar om processen från idén till färdig bok. Snart kan ni förhandsbeställa boken här. Den kommer att kosta 200 kr + porto. Någon gång på eftersommaren ska den vara färdig.

Obemärkta mödrar och okända män
En obeforskad kvinnohistoria

En förstudie om ett litet förlossningshem i Järnboås på 1920-talet ledde till många obesvarade frågor. Hur omfattande var detta med obemärkta mödrar och förlossningshem – och hur länge pågick det? Skämmigt, hemligt var det och mycket hysch, hysch så sammanfattade många sin kunskap i ämnet.

Min nyfikenhet var väckt och jag ville gå vidare. Googlade, studerade annonser, frågade vänner och bekanta. En bit på väg bjöd jag in pressen och skrev artiklar.

Tidigare forskning är mycket begränsad. Några specialstudier gjordes runt sekelskiftet 1900. Tabeller med förlossningshem finns för åren 1931-1937 (efter att man uppdagat oegentligheter).

Vart reste de gravida kvinnorna som ville föda barn i okända? Det har funnits små och stora förlossningshem, i villor på landet och i lägenheter i staden, barnmorskor som hade en-två sängar hemma för obemärkta och barnaföderskor långt borta, bondmoror som tog emot ”pigor” som väntade barn. Efter sekelskiftet föddes omkring 790 barn per år av okända mödrar, varav de flesta i storstäderna. Men hur stort är mörkertalet?

I stället för att enbart fördjupa mig i osäker statistik valde jag att samla in berättelser och hämta in uppgifter om olika förlossningshem på olika sätt. Olika tidsperioder erbjöd olika källmaterial. Jag har också som princip att försöka växla mellan micro- och macroperspektivet och ha båda i minnet.

Min bok bör ge en bra början för de som vill fördjupa sig i ämnet, studenter på B-D nivå, forskare, hembygdscirklar, släktforskare. Småpratet har gett utdelning och resulterar nu i en 200 sidors bok med arbetstiteln Obemärkta mödrar och okända män.

Om boken

Beställ här